go up

IDRETTSGLEDE I SKOLEN


Idrettsglede i skolen er et samarbeid mellom Norges Svømmeforbund, Norges Skiforbund, Norges Orienteringsforbund, Norges Golforbund og Norges Fri-idrettforbund. Vi er alle opptatte av at barn er fysisk aktive og at de får prøve mange ulike aktiviteter i løpet av skoledagen.
For at lærere, og andre som jobber i skolen, lett kan finne informasjon om våre idretter har vi laget webportalen www.idrettiskolen.no. Her har vi samlet informasjon om litteratur, materiell og også laget en stor Aktivitetsbank, som vi håper kan være til hjelp for de som vil sette i gang med aktivitet innen våre idretter i skolen. Du kan også gå direkte inn på aktivitetsbanken på www.aktivitetsbanken.no.

15. august arrangerer Norges Svømmeforbund, Norges Skiforbund, Norges Orienteringsforbund, Norges Golfforbund og Norges Fri-idrettforbund praktisk kurs i våre idretter i samarbeid med Norges Idrettshøgskole. Målet er å gi lærere bedre forutsetninger til å møte de nye kravene Kunnskapsløftet stiller i kroppsøving. Invitasjonen kan du laste ned her, og påmelding sendes Sigurd Dalen på NIH; sigurd.dalen@nih.no innen 15. juni.

X