go up


Deltakelse


Deltakere må komme fra NSFs medlemsklubber. Hver klubb har anledning til å møte med 3 representanter, helst klubbens valgte leder. Klubber med ansatt daglig leder vil kunne delta med 4 representanter (da daglig leder). Ta kontakt hvis det er aktuelt med deltakelse utover dette. Fra NSF vil representanter fra administrasjonen være til stede.


 


Hotellet


THon Gardermoen. Informasjon finner du her; http://www.thonhotels.no/hoteller/land/norge/gardermoen/thon-hotel-gardermoen/


 

Kostnader
Kostnader er sterkt susidiert fra NSF. Priser per deltaker er som følger;   • Enkeltrom med helpensjon kr 1000
  • Dobbeltrom med helpensjon kr 750
  • U/overnatting kr 400
  • Dagpakke kr 200


 


Reisekostnader


NSF dekker reisekostnader for over kr. 1500,- per person. Forutsetningen er, foruten at en av representantene representanter på vegne av klubben, reise etter billigste måte (Bil kr. 1,50 per km. + passasjertillegg kr. 0,20 per km – vi oppfordrer til samkjøring). For flyreiser regnes Idrettspris eller flyselskapets rimeligste fasttilbud – så vær tidlig ute med bestillingen). Samlet reiseregning fra hver enkelt klubb må sendes NSF senest 14 dager etter møteavholdelse.

X