go up

fagmøtene vil fagutvalgenes rapporter og fremtidige planer bli gjenstand for behandling. Endelig tidsplan med agenda kommer senere.

planmøtet vil organisasjonsutvikling og notat om fremtidige strategier bli gjenstand for behandling. Endelig tidsplan og agende kommer senere.

Priser:
Dagpakke kr 395,- pr person
Full pensjon kr 935,- pr person

Påmelding til fag- og planmøte gjøres på e-post til rolf.gunnar@svomming.no eller på telefaks 2102 9671.

Påmeldingen må inneholde navn, fødselsdata, adresse, telefonnummer, organisasjonsledd og hvilke(t) møte en skal delta på.

Påmelding innen 20. august 2003.

Planmøte og Fagmøter 2003 avholdes på Rica Hotell på Gardermoen. Fagmøtene avholdes lørdag 30. august kl 10.00-16.30. Planmøtet starter lørdag 30. august kl 17.30 og er forventet avsluttet søndag 31. august kl 13.00.

X