go up

Eventuelle spørsmål kan stilles til Organisasjonssjef Rolf-Gunnar Haagensen, telefon 2102 9672, mail rolf.gunnar@svomming.no.NSF minner om at det arrangeres Planmøte og Fagmøte den 30. – 31. august 2003. Vi vil komme tilbake med mer informasjon om program og sted på et senere tidspunkt.

X