go up

 


Klubben er avhengig av instruktører og trenere. Å rekruttere og ta vare på instruktører er en vesentlig del av det å drive en velfungerende svømmeskole. Klubben bør ha en plan for rekruttering, skolering, utdanning og ivaretakelse av trenere.


 


Se mal på plan for rekruttering, skolering, utdanning og ivaretakelse av trenere og instruktører


 


Veien videre;  • Last ned malen
  • Utarbeid klubbens egen strategi
  • Forankre planen i klubbens styre
  • Fordel ansvar for oppfølging

 


 


 


 


 


 
X