go up

 


 


 


Landslaget for park-, idretts- og friluftsanlegg arrangerer kurs i Trondheim 28. – 29. oktober 2004:  • Grunnkurs i drift og vedlikehold av bad- og svømmehaller
  • Spesialkurs i vannbehandling for bad- og svømmehaller.
  • Spesialkurs i ventilasjon
    Trondheim

 


 


GRUNNKURS.
Grunnleggende innføring i alle sider av drift- og vedlikehold av badeanlegg, badeforskrifter, økonomi, markedsføring, ventilasjon, ENØK, vannbehandling, renhold og IK/HMS.

SPESIALKURS VANN.
Spesialkurset gir en grundigere innføring i temaet vannbehandling. Deltakerne bør ha
gjennomført grunnkurset eller tilsvarende.

SPESIALKURS VENTILASJON.
Spesialkurset gir en grundig innføring i temaet ventilasjon, der det vil bli lagt vekt på klimaregulering/inneklima og luftbehandling, ENØK og finansiering/tilskuddsordninger.


 


Se program og påmelding – frist er 18. oktober.


 


 


 

X