go up

Svømmeutvalget i Norges Svømmeforbund oppfordrer klubber til å søke om å arrangere følgende i 2007:
NM kortbane for senior og funksjonshemmede (mars)
ÅM Nasjonal Finale (april)
NM langbane for senior, junior og funksjonshemmede (juli)
NM kortbane junior (nov/des)
Søknadsfrist: 26. februar 2006
Søknadene sendes til: post@svomming,no

X