go upPer Rune Eknes President
Bente G. Johnson Visepresident
Tor Aage Dæhli Styremedlem FS
Kjell Jan Nådland Styremedlem FS
Trude Halvorsen Varamedlem FS
Bjørn Gran Leder LDU
Elisabeth Fosjord Akershus Svømmekrets
Odvar Jacobsen Akershus Svømmekrets
Geir Erik Moen Aust-Agder Sv.krets
Ellen Hansen Finnmark Svømmekrets
Publisert: (Redigert: 9. februar 2007)
X