go up

For å melde på er det altså bare for oppmannen/påmeldingsansvarlig i klubben å sende en mail med navn på svømmerne til jech@medley.no. Dette kan gjøres allerede nå siden påmeldingstider vil hentes fra rankingen på medley.no når kvalifiseringsperioden har gått ut.

Sjekk derfor at du har riktige tider på medley.no! Tidene som benyttes i ÅMØ rangeringen er den tid på de forskjellige øvelsene som gir høyest poengsum i tidsrommet 1. oktober 2008 til 30. september 2009.


 


Vi gjør også oppmerksom på at det blir arrangert bankett lørdag kveld. Alle svømmere, ledere og trenere er velkommen til en mexicansk-inspirert aften med mye god mat. Klikk her for mer info.


 


 


  


 


 


 

Påmeldingsfristen til Nasjonal-ÅMØ er 30. september. Stevnet holdes i Stavanger svømmehall og arrangør er Stavanger Svømme Club. Som til Landsdels-ÅMØ er det også til dette stevnet nok å kun sende navnene til de som skal meldes på. Når en svømmer er påmeldt vil dette bli synliggjort i Påmeldt-kolonnen på ÅMØ-rankingen på medley.no. Rankingen finner du her: www.medley.no?page=amo.
Husk at man må ha gyldig påmeldingstid på alle 5 distanser for å kunne melde seg på. De 18 beste i hver klasse vil være kvalifisert til stevne, og det vil være inntil 2 reserver i hver klasse.

X