go up

Siste kolonne i rankingen er krysset av for de som er påmeldt. Sjekk samtidig at tidene dine er riktige. Det er de tidene som gir høyest poengsum i perioden 24. januar 2007 til 23. januar 2008 som danner grunnlaget for rangeringen (lisens må være betalt). Evt feil må meddeles snarest, og innen påmeldingsfristen går ut.


 


 


 


  


 


 


 


 


 

Vi minner om at påmeldingsfristen til Landsdels Årsklassemønstring er torsdag 24. januar. De inntil 18 beste i hver klasse i hver landsdel som er påmeldt når fristen går ut vil være klare for stevnet. Endelige lister blir publisert på www.svomming.no i etterkant av påmeldingsfristen. Du kan sjekke om du selv er påmeldt ved å gå inn i rankingen på medley.no: http://www.medley.no?page=aamlandsdel.

X