go up

 


Siste kolonne i rankingen er krysset av for de som er påmeldt. Sjekk samtidig at tidene dine er riktige.

Det er de tidene som gir høyest poengsum i perioden 27. januar 2010 til 26. januar 2011 som danner grunnlaget for rangeringen. Evt feil må meddeles snarest, og innen påmeldingsfristen går ut.

Husk at lisens må være betalt for at oppnådde tider skal komme med i rangeringen.Påmelding fra klubbene skjer sentralt til NSF på adressen jech@medley.no. Påmelding fra den enkelte svømmer går til påmeldingsansvarlig i klubb. Påmeldingsansvarlig i klubben trenger deretter kun å sende inn navn og klubb på de svømmerne som ønsker å delta.

Årsklassemesterskapet
Husk at det er direkte kvalifisering fra LÅMØ til Årsklassemesterskapet som arrangeres i Ålesund 8.-10. april. 


  


 

Vi minner om at påmeldingsfristen til Landsdels Årsklassemønstring er onsdag 26. januar. I klassene 96-98 vil de inntil 24 beste i hver klasse i hver landsdel som er påmeldt når fristen går ut være klare for stevnet. I klassene 99 og 00 er det ingen begrensning, men for alle klasser gjelder det at alle har gyldig påmeldingstid satt i kvalifikasjonsperioden for alle øvelser. Endelige lister blir publisert på www.svomming.no i etterkant av påmeldingsfristen. Du kan sjekke om du selv er påmeldt ved å gå inn i rankingen på medley.no.

X