go up

 


Siste kolonne i rankingen er krysset av for de som er påmeldt. Sjekk samtidig at tidene dine er riktige.


 


Det er de tidene som gir høyest poengsum i perioden 23. januar 2013 til 22. januar 2014 som danner grunnlaget for rangeringen. Evt feil må meddeles snarest, og innen påmeldingsfristen går ut.


 


Husk at lisens må være betalt for at oppnådde tider skal komme med i rangeringen.


 


Påmelding fra klubbene skjer sentralt til NSF på adressen jech@medley.no. Påmelding fra den enkelte svømmer går til påmeldingsansvarlig i klubb.


Påmeldingsansvarlig i klubben trenger deretter kun å sende inn navn og klubb på de svømmerne som ønsker å delta.


Påmelding MÅ sendes innen fristen!


 


Årsklassemesterskapet


Husk at det er direkte kvalifisering fra LÅMØ til Årsklassemesterskapet som arrangeres i Stavanger 25.- 27. april. 


  


 


 

Vi minner om at påmeldingsfristen til Landsdels Årsklassemønstring er onsdag 22. januar. I klassene 98-01 vil de inntil 24 beste i hver klasse i hver landsdel som er påmeldt når fristen går ut være klare for stevnet. I klassene 02 og 03 er det ingen begrensning, men for alle klasser gjelder det at alle har gyldig påmeldingstid satt i kvalifikasjonsperioden for alle øvelser. Endelige lister blir publisert på svomming.no i etterkant av påmeldingsfristen. Du kan sjekke om du selv er påmeldt ved å gå inn i rankingen på medley.no.

X