go up

 


 


A


Overnatting i enkeltrom fredag-søndag
-middag fredag
-frokost, lunsj og Tingmiddag lørdag
-frokost og lunsj søndag


-kaffepauser under Tinget
Kr 2400
B


Overnatting i dobbeltrom fredag-søndag
-middag fredag
-frokost, lunsj og Tingmiddag lørdag
-frokost og lunsj søndag


-kaffepauser under Tinget
Kr 2000
C


Overnatting i trippelrom fredag-søndag
-middag fredag
-frokost, lunsj og Tingmiddag lørdag
-frokost og lunsj søndag


-kaffepauser under Tinget
Kr 1750D


-Lunsj lørdag og søndag
-Tingmiddag lørdag kveld


-kaffepauser under TingetKr 1300


E


-Lunsj lørdag og søndag              
-kaffepauser under Tinget


Kr 750


F


-Tingmiddag lørdag kveld


Kr 570


 


Betalingen skjer til Norges Svømmeforbund, kontonummer 5134.06.06276.
Merk med navn og klubb/krets, og “Svømmetinget 2007”.
Påmelding og betaling må skje senest 28. februar 2007.

Husk at det må sendes inn fullmaktskjema i tillegg, senest 13. april.

Svømmetinget 2007 arrangeres i Kirkenes 20.-22. april.
I henhold til L5 kan kretsene stille med inntil 2 representanter, mens klubber med inntil 100 medlemmer kan stille med 1 representant, og klubber med over 100 medlemmer kan stille med inntil 2 representanter.

X