go up


Øyvind K. Røsland – her med gullmedalje under NM i svømming langbane i Ankerskogen svømmehall i 2001.


 


ISF Hedmark skriver følgende om tildelingen:
Årets ungdomstrener:
ØYVIND RØSLAND fra HAMAR IL SVØMMING
Det var svært høyt nivå på årets kandidater til ÅRETS UNGDOMSTRENER i Hedmark. Det er nesten rørende å se hvilke ressurspersoner vi har i Hedmarksidretten. ISF vil også framheve at klubbene åpenbart har lagt sin sjel i å lage fyllestgjørende søknader.

Idrettens Studieforbund i Hedmark Idrettskrets har valgt å gi årets utmerkelse til Hamar idrettslag’ svømmetrener, Øivind Korsnes Røsland.


   • Øyvind Røsland har oppnådd evntyrlige resultater med HIL-svømmerne over relativ kort tid. Det har resultert i flere norske mesterskap.
  • Øyvind Røsland har vært opptatt av helheten i utøverens utvikling, Holdninger til trening og hverdagsliv, bl.a. jobbing mot rusmidler har stått sentralt
  • Øyvind Røsland har bidratt til å skape glede og entusiasme blant utøverne. Treneren er et samlingspunkt for ungdommen, som gleder seg til å gå på trening.


Det tyder på at vi har en trener som både er faglig dyktig og flink til å dyrke de positive mellom-menneskelige relasjoner (relasjonskompetanse).

Øivind Røsland har i løpet av to og et halvt år utviklet mange av klubbens svømmetalenter, til å etablere seg på et nasjonalt toppnivå. I 2003 ble Lasse Hoel (19 år) Norgesmester i senior, Steen Frenk Johansen (17 år) ble tre ganger norgesmester i junior. I tillegg til HIULs gullmedaljevinnere, har Alexander Salte Hagenes, Christoffer Johansen, Mikkel Brudvik Sanderud, Åsa K. Finstad og Siri Løvold Magnussen alle tatt medaljer i NM for juniorer i 2003.

Videre skal det også nevnes at Karoline Brudvik Sanderud (14 år) representerte Norge under ungdoms-OL i Paris i juli. Hamar idrettslag ble kåret til nest beste juniorklubb både under langbane-NM og kortbane-NM.

Styret i Idrettens Studieforbund Hedmark vil tildele Øyvind Røsland et stipend på 8000,- kroner.


 


 

Idrettens Studieforbund (ISF) i Hedmark har tildelt prisen som årets ungdomstrener i Hedmark til Hamar IL svømming sin trener Øyvind K. Røsland. Det legges vekt på at Røsland har bidratt til å skape glede og entusiasme blant utøverne, at klubben har oppnådd gode resultater, og at Røsland legger vekt på helhetlig utvikling av utøverne. NSF gratulerer!

X