go up

Hentet fra Generelle regler for idretten – del II “Nasjonale representasjonsbestemmelser”.


 


GE 15 Overgang


A. For utøvere som ønsker å representere ny klubb i svømmeidrett, gjelder at representasjon for den nye klubben har gyldighet først 30 dager etter at utøveren har meldt NSF sitt ønske om klubbskifte på NSF’s overgangsskjema. Overgangsskjemaet skal sendes rekommandert brev, på telefaks eller som e-post. NSF varsler avgivende klubb og berørte kretser. 30 dagers fristen skal regnes fra og med poststemplet dato, eventuelt dato på telefaks eller e-post. I løpet av 30 dagers perioden representerer utøveren sin gamle klubb i konkurranse eller oppvisning. Utøvere til og med 12 år som melder overgang fra en klubb til en annen innen samme særidrett, skal ha full rett til å delta aktivt i konkurranser for ny klubb straks overgangen er registrert. Meldt overgang kan trekkes skriftlig tilbake innen fristen på 30 dager.


 


B. Under samme kalenderår kan en utøver melde overgang to ganger og representere to klubber.


 


C. Utøvere som ikke har deltatt i noen konkurranse i løpet av siste 2 kalenderår, skal benytte skjema for endring av klubbtilhørighet og vil representere ny klubb straks endringen er registrert.


 


 


GE 16 Dobbeltrepresentasjon


A. Utøvere som ønsker å representere en klubb i svømming og en annen i stup, synkronsvømming og vannpolo, skal meddele dette til NSF og de impliserte klubber/kretser, i rekommandert brev, senest 30 dager før første konkurranse for den nye klubb. Karantenebestemmelsene bortfaller i disse tilfeller, men gjelder deretter for de respektive grener ved overgang fra en klubb til en annen.


 


B. En tillitsvalgt kan ikke representere to lag.


 


 


GE 17 Unntak


A. Utøvere som tjenestegjør i de militære styrker, kan uavhengig av bestemmelsene i pkt. GE 13 til og med GE 16 representere militære idrettsforeninger i militære konkurranser.


 


B. Utøvere som er elever ved sivile og/eller militære skoler, kan uavhengig av hvilket lag han/hun tilhører, representere skolen ved konkurranser mellom beslektede institusjoner.


 


C. I øvelsen synkronstup kan et par bestå av utøvere som representerer ulike klubber.


 


 


 


 

X