go up

Klikk her for innbydelse til kretsdommerkurs 7. 8. og 12. september.

Klikk her for innbydelse til forbundsdommerkurs 14. 15. og 19. september.


 


 


 


 


 


 

Oslo Svømmekrets holder både kretsdommerkurs og forbundsdommerkurs i høst. Se i artikkelen for begge innbydelser.

X