go up

Svømmegruppa i Oslo Idrettslag søker ny hovedtrener i 100% stilling. Se annonsen her for mer informasjon. For flere opplysninger, kontakt styreleder Trond Nymoen,
på tlf. 0047 – 932 483 17, e-post: tnymoen@broadpark.no.
NB! Ny søknadsfrist er 12. april 2008.

X