go up

Organisasjonsutvikling er måter å endre en organisasjon på, fra dens nåværende tilstand mot noe som er bedre og mer hensiktsmessig.


 


Norges Svømmeforbund har ingen standardkurs innen dette området. Kursene blir til i samarbeid med hva klubbene ønsker. Det kan være emner innenfor klubbdrift, økonomi, IT osv.


I tillegg blir flere emner innenfor organisasjonsutviklingen berørt under den årlige Trener/Lederkonferansen.


 


Interessert i verktøy for organisasjonsutvikling?


Se “idrett og ledelse” under klubbutvikling.

En organisasjon som ikke utvikler seg i takt med sine omgivelser, dør. Ordene fra Charles Darwin dreide seg først og fremst om organismer, men vil ikke disse ordene også kunne gjelde for organisasjoner, klubber og lag?

X