go up

Idrettsregistreringen stengte for klubbene 31. januar kl 24.00 – her er aktivitetstallene som er rapportert. Mange klubber har gjort en god jobb med å registrere nødvendige tall – tusen takk for det! Tallene fra klubbene i NSF før kvalitetssikring: 231 klubber er helt ferdige (88%). 7 klubber har ikke vært inne på registreringen. 6 klubber har ikke rapportert aktivitetstall. 19 klubber har glemt å telle med de voksne. Det som nå skjer videre: Idrettskretsene og Norges Svømmeforbund følger opp klubbene med mangler. I tillegg sjekkes tallene mot tidligere års rapporteringer for å se om det er store avvik, og NSF tar kontakt med de klubber hvor det trengs avklaringer.

X