go up

 


 Oppstartspakke


NSF har en oppstartspakke for nye klubber/grupper. Fokus er å skape aktive og velfungerende klubber med god aktivitet. I avtalen inngår blant annet instruktørutdanning, oppbygning av Norges Svømmeskole og klubbesøk. Ta kontakt i god tid for mer informasjon. En forutsetning for oppstartspakken er at


 


klubben blir eller nylig har blitt medlem av NSF.


 


Erfaringene er gode; Oppstartspakken har vært med å skape masse god aktivitet i mange klubber.


 


Hva kan NSF tilby?
Les vårt informasjonshefte for å sette deg inn i hva NSF kan tilby deg og din klubb


 


Kompetanse og kvalitet


NSF er opptatt av kompetanse og kvalitet i klubbens aktivitetstilbud. Norges Svømmeskole(svømmeopplæring) er en viktig aktivitet for lokalsamfunnet. Det å lære å bli trygg i vann er viktig for både trygghet og helse. Klubben må følge retningslinjene i Norges Svømmeskole. Kvaliteten på kursene som tilbys vil bli bedre med utdannede instruktører, derfor er dette noe av det første vi vil bistå med å planlegge og koordinere.


 


Melde seg inn i NSF


Medlemskap må på plass aller først. Se hvordan dere kan starte en ny klubb, eller melde en eksisterende klubb inn i Norges Svømmeforbund:


https://www.svomming.no/index.php?menuid=223&expand=13,223


 


Ønsker dere starte svømmeklubb?


Kontakt NSF ved Lasse Hoel; lasse@svomming.no, tlf: 45885401


Aktuelt å starte ny klubb? Eller at en eksisterende klubb ønsker å starte et svømmetilbud? NSF kan hjelpe dere igang. Nye medlemsklubber i NSF tilbys en oppstartspakke hvor fokus er å få god aktivitet igang i en aktiv og velfungerende klubb. Ta kontakt med NSF hvis dere ønsker å vite mer om oppstartspakka eller vet om steder hvor man ønsker å starte et svømmetilbud. Frist for oppstartspakke 2013 er 1.februar.

X