go up

– Som landets største barne- og ungdomsorganisasjon vil NIF ta et tydelig ansvar i arbeidet for å forebygge barn og unges rusbruk, sier idrettspresident Karl Arne Johannessen.

I oppropet fra idrettsledere heter det at idretten vil  • utvikle gode idrettsmiljøer for barn og unge som forebygger bruk av rus
  • at trenere, ledere og utøvere skal være gode forbilder for barn og unge og ikke nyte alkohol i samvær med dem
  • informere våre medlemmer om skadevirkninger alkohol har på prestasjonsevnen, sikkerheten og det sosiale miljø
  • at tribunene skal være trygge, familievennlige og alkoholfrie
  • unngå å reklamere for produkter og tjenester som inneholder alkohol
  • Idrettsungdom har senere alkoholdebut


Undersøkelser tyder på at ungdom som driver idrett har en senere alkoholdebut enn ungdommer ellers. En undersøkelse (BU, 2003) viser imidlertid at det er sterke variasjoner mellom de ulike idrettene. Idretter hvor konkurransemomentet er lite fremtredende synes å være særlig belastet. De fleste andre idretter, og da spesielt de mest utholdenhetskrevende, utmerker seg med lav andel som debuterer tidlig med alkohol.

TimeOut-prosjektet
TimeOut-prosjektet skal utvikle et bedre idrettsmiljø og forebygge barn og unges bruk av rus og tobakk. Det er i trenere og ledere for målgruppen 11 – 13 år som skal gjennomføre dette i praksis sammen med utøvere og foreldre. Et trettitalls idrettsmiljøer innenfor håndball, basket, volleyball og squash har deltatt i prosjektet, og flere idretter og lag inviteres til å delta i 2006.


 Se signert opprop fra idretten.


Ytterligere informasjon
BU 2003, E.T. Hellandsjø: “Alcohol and other drug use among Norwegian athletes in different sports and at different performance levels”.

www.timeOut.as
Kontaktperson
Rådgiver i NIF, Rune Titlestad, telefon: 419 00 299.


 


 


              


 


 


 


 


 


 

Flere undersøkelser viser at ungdom drikker mer alkohol. I et opprop underskrevet av presidenter og ledere i norsk idrett, manes nå idrettsbevegelsen til kamp mot denne utviklingen. Oppropet er en del av holdningskampanjen TimeOut, som Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF) gjennomfører i samarbeid med Sosial- og Helsedirektoratet. Kampanjen startet fredag 2. desember.

X