go up

31 klubber er helt ferdige med idrettsregistreringen 2005.
13 klubber må sjekke de tall de har rapportert – ytterligere 13 må registrere tall.
I tillegg er det 185 klubber som ennå ikke har vært inne på registreringen. Se oppdatert liste 14.01.2005 over rapporterte tall her.

X