go up

Som en del av overtakelsen av ansvaret for funksjonshemmede har NSF nå også overtatt hovedansvaret for klassifisering av utøvere. Sidene som omhandler klassifisering er derfor oppdatert. Les mer her.

X