go up

Nytt punkt under GE 18 B 1
a) 10-års klassen i approberte stevner kan i resultatlisten stå oppført med resultatet sitt, men listen skal være sortert alfabetisk. Det skal være lik premie til alle deltagerne.
b) 10-åringene skal betale en startavgift og motta en premie uavhengig av antall starter.
c) 10-åringene kan delta på stafetter på lik linje med andre deltagere.


Endringer i “Følgende begrensninger gjelder” under GE 18 C
Punkt 3 strykes:
“10-års klassen i approberte stevner kan i resultatlisten stå oppført med resultatet sitt, men listen skal være sortert alfabetisk.”


For å få lik opplisting brukes bokstaver både i GE 18 B 1 og GE 18 C.


Overskriften under GE 18 C endres til “Begrensninger


 


Oppdaterte lover og regler finnes til enhver tid på følgende side.


 


 

Lov- og dommerutvalget i NSF gjør oppmerksom på endringer i “Generelle regler for idretten” – disse omhandler en presisering av 10-åringenes deltakelse på approberte stevner.

X