go up

Dopinglista er oppdatert med to nye legemidler som nå er tillatt for salg i Norge; Nebido og Palladon.

Nebido brukes som substitusjonsbehandling hos menn ved påvist testosteronmangel og Palladon er ett morfinliknende middel som brukes som smertestillende i behandlingen av sterke smerter.

Nebido inneholder det forbudte stoffet testosteron og tilhører klasse S1. Anabole stoffer. Palladon inneholder det forbudte stoffet hydromorfon og tilhører klasse S7. Narkotiske stoffer.


 


 


 


 


 


 


 

Dopinglisten inneholder legemidler som selges i Norge og som ikke er tillatt benyttet for utøvere. Dopinglisten er nå oppdatert – og du finner den til enhver tid oppdaterte lista på Antidoping Norge sine internettsider. Se også våre sider om antidoping.

X