go up

 


Dopinglista er oppdatert med to legemidler som nå er i salg i Norge: NutropinAq og Teveten Comp.

NutropinAq inneholder det forbudte stoffet somatropin og hører til klasse S5. Peptidhormoner. Dette er et veksthormonpreparat som hovedsakelig brukes ved langtidsbehandling av barn med vekstforstyrrelser på grunn av utilstrekkelig produksjon av endogent veksthormon. Det brukes også som erstatning av endogent veksthormon hos voksne med veksthormonmangel oppstått i barndommen eller i voksen alder.

Teveten Comp inneholder det forbudte stoffet hydroklortiazid og hører til klasse S8. Maskeringsmidler. Teveten Comp brukes i behandling av høyt blodtrykk (hypertensjon).


Se også sidene til Antidoping Norge.


 


 


 


 


 


 


 

Dopinglisten inneholder legemidler som selges i Norge og som ikke er tillatt benyttet for utøvere. Dopinglisten er nå oppdatert – og du finner den til enhver tid oppdaterte lista på Antidoping Norge sine internettsider. Se også våre sider om antidoping.

X