go up


 


 


Legemiddel Inuxair er lagt til legemiddellista. Inuxair brukes i astmabehandling. Legemiddelet inneholder beta-2-agonister og glukokortikoider og er gjenstand for forenklet fritak. Bare internasjonale toppidrettsutøvere må sende inn skjema om forenklet fritak.

Inuxair inneholder de forbudte stoffene formoterol (dopingklasse S3. Beta-2 agonister) og beklometason (dopingklasse S9. Glukokortikoider).


 


 


 

Dopinglisten inneholder legemidler som selges i Norge og som ikke er tillatt benyttet for utøvere. Dopinglisten er nå oppdatert – og du finner den til enhver tid oppdaterte lista på Antidoping Norge sine internettsider. Se også våre sider om antidoping.

X