go up

Atacand Plus mite og Ionsys er lagt til legemiddellista (25.9.2008).

Actacand Plus mite brukes i behandling av høyt bloddtrykk, men Ionsys brukes ved behandling av akutt moderat til sterk postoperativ smerte på sykehus.
Legemiddellista lister alle legemidler som selges i Norge og som inneholder stoffer på dopinglista.

Atacand Plus mite inneholder det forbudte stoffet hydroklortiazid i dopingklasse S5. Diuretika og andre maskeringsmidler.
Ionsys inneholder det forbudte stoffet fentanyl i dopingklasse S7. Narkotiske stoffer.

For begge disse dopingklassene er det kun toppidrettsutøvere som skal sende inn søknad om ordinært fritak. For alle andre er det tilstrekkelig at legemiddelbruken dokumenteres i legejournalen.

Se hvem som regnes som toppidrettsutøvere ved å lese Regler om medisinsk fritak fra dopinglisten, vedlegg 1.


  


 


 


 

Dopinglisten inneholder legemidler som selges i Norge og som ikke er tillatt benyttet for utøvere. Dopinglisten er nå oppdatert – og du finner den til enhver tid oppdaterte lista på Antidoping Norge sine internettsider. Se også våre sider om antidoping.

X