go up

Et nytt legemiddel er lagt til legemiddellista: Pergoveris.

Legemiddelet brukes for stimulering av follikkelutvikling (“eggmodning”) hos kvinner med uttalt LH- og FSH-mangel. Det inneholder stoffet lutropin alfa, som hører inn under dopinglistas gruppe S2. Hormoner og relaterte substanser.

Fritaksreglene her i Norge er nå endret slik at det er en nedre aldersgrense på 15 år når det gjelder innsending av fritaksdokumentasjon. For svært mange, uavhenig av alder, er det tilstrekkelig at legemiddelbruken dokumenteres i legejournalen på vanlig måte. Utøvere som deltar i internasjonalt arrangerte konkurranser må følge reglene i sitt internasjonale særforbund.


 


 

 


 


 


 


 

Dopinglisten inneholder legemidler som selges i Norge og som ikke er tillatt benyttet for utøvere. Dopinglisten er nå oppdatert – og du finner den til enhver tid oppdaterte lista på Antidoping Norge sine internettsider. Se også våre sider om antidoping.

X