go up

Et nytt legemiddel er lagt til legemiddellista: Byetta.

Byetta brukes i behandlingen av diabetes mellitus type 2 (sukkersyke type 2, “aldersdiabetes”) i kombinasjon med andre antidiabetiske midler (metformin og/eller sulfonylurea) hos pasienter som ikke har oppnådd tilstrekkelig kontroll av sin sukkersyke på høyeste tolererte dose av disse legemidlene. 
 


 


 


 


 

Dopinglisten inneholder legemidler som selges i Norge og som ikke er tillatt benyttet for utøvere. Dopinglisten er nå oppdatert – og du finner den til enhver tid oppdaterte lista på Antidoping Norge sine internettsider. Se også våre sider om antidoping.

X