go up

Nytt legemiddel på dopinglista!

Et nytt legemiddel er lagt til legemiddellista: Retacrit. Retacrit brukes i behandlingen av anemi i forbindelse med kronisk nyresvikt.

Retacrit inneholder det forbudte stoffet epoetin zeta i dopingklasse S2. Hormoner og relaterte substanser. 


  


 


 


 

Dopinglisten inneholder legemidler som selges i Norge og som ikke er tillatt benyttet for utøvere. Dopinglisten er nå oppdatert – og du finner den til enhver tid oppdaterte lista på Antidoping Norge sine internettsider. Se også våre sider om antidoping.

X