go up

 


Open Water har i Norden økt popularitet de seneste årene både i antall konkurranser og deltakere. Vannsbrosim (Sverige) har blitt en av verdens største svømmearrangementer med over 12 000 deltakere. Også økningen av triatlon har økt mye i denne perioden. Open Water har stort utviklingspotensiale. Norges Svømmeforbund kommer derfor utvikle denne mosjonsformen.


 


Hvorfor skal klubben arrangere Open Water? • Omdømme. Synliggjøring blant lokale samarbeidspartnere, mot næringsliv, media og kommune
 • Kult arrangement for ungdom


 


Arrangementer
 • Stavanger Open Water
  Arrangeres i august ved Stokkavannet i Stavanger. Flere klasser og distanser.
  Hjemmesiden: www.stavangeropenwater.no

  • Bergen Open Water
  Arrangeres i Tenebekktjern i Kanadaskogen i Bergen. Flere klasse og distanser.
  Hjemmeside: www.bergenopenwater.no


  • Vansbrosimningen
  En av verdens største open water arrangementer. Tidlig juli, i en liten bygd langs Sveriges vestkyst.. Hjemmeside; www.vansbrosimningen.se

X