go up

MaU søker klubber som er interessert i å påta seg arrangementet første helgen i oktober 2010. Med bakgrunn i tidligere erfaringer vil det legges vekt på nærhet til flyplass med godt utbygd rutenett og kort reisetid. Kontakt leder i mastersutvalget Geir A. Patursson på e-post geir.patursson@klm.com eller mobil 982 04 963 for mer informasjon. Skriftlig henvendelse må være MaU ihende innen 1. juni 2009.

X