go up
Om Vill i vann
Vill i vann skal være for barn og unge som synes det er gøy å være i vann og gjøre vannaktiviteter. Vill i vann skal være et alternativt aktivitetstilbud til klubbens trenings- og konkurransepartier for barn og unge som liker å være i vann men nødvendigvis ikke ønsker konkurrere aktivt. Gjennom Vill i vann skal deltakerne prøve seg i flere vannaktiviteter i klubben og som baserer seg på å ha det gøy i vann. Hensikten er å beholde barn og unge lengre i svømmeidrettene gjennom  et differensiert aktivitetstilbud.

Aktiviteten skal legge vekt på å utvikle en god grunnmotorikk og mestring, gjennom lek og aktiviteter tilpasset barnas utviklingsnivå. Alle barn og unge bør i sin idrett oppleve progresjon, mestring og allsidighet. Aktivitetstilbudet skal være rettet mot barn og unge som allerede har grunnleggende svømmeferdigheter, og ikke et tilbud for de som ønsker å lære å svømme. Av denne grunn retter man seg ikke mot de under 8 år.

 

Aktivitetstilbudet Vill i vann skal følge retningslinjer i Norges Idrettsforbund “Idrettsskole”. Les mer om NIFs idrettsskole for barn og idrettsskole for ungdom. Les kriteriene nøye før dere søker.

Om utlysningen og tildelingen

Støtte til oppstart er kr 7 500. Klubber som ønsker å søke, må sende skriftlig søknad (pr e-post eller post) innen 25. november. NSF gir støtte til 5 klubber.

Retningslinjer for søknad:

  • Klubben må ha et godt treningstilbud, og være aktive på stevner. Tilbudet skal ikke være en erstatning for svømmeskole eller treningstilbud, men ett tillegg.
  • Klubben skal kunne tilby Vill i vann fra høsten 2015 eller fra januar 2016. Det kan være Vill i vann 1 (målgruppe 8-10 år), Vill i vann 2 (målgruppe 10-13 år) eller Vill i vann ungdom (målgruppe 13-19 år).
  • Klubben må ha en plan for utdanne Vill i vann trenere i 2016
Søknader må inneholde:

  • Presentasjon av klubbens nåværende aktivitetstilbud
  • En god konkret plan for å komme igang med «Vill i vann» fra januar 2016. Beskriv hvordan Vill i vann skal organiseres, hva dere skal vektlegge av innhold etc. 
  • Evt Erfaringer med Vill i vann fra høsten 2015 (for klubber som er igang)
  • Kort om bakgrunn til oppstart av Vill i vann
  • Kort om fremtidsutsikter for Vill i vann i egen klubb
  • Klubbens kontaktperson og kontonummer
  • Bekreftelse fra klubbens styre på at klubben er igang/skal igang med Vill i vann
Søknadsfrist: 25. november 2015

Tildeling: ca 10.desember.

Kontaktperson NSF: Cathrine Aa Dalen, cathrine@svomming.no

NSF ønsker å bistå enda flere klubber igang med Vill i vann. Derfor kommer en ekstra utlysning for klubber som har kommet igang 2015 (uten å allerede fått støtte fra NSF) eller klubber som ønsker å komme igang med Vill i vann fra januar 2016. 
Vill i vann skal være for barn og unge som synes det er gøy å være i vann og gjøre vannaktiviteter. Vill i vann skal være et alternativt aktivitetstilbud til klubbens trenings- og konkurransepartier for barn og unge som liker å være i vann men nødvendigvis ikke ønsker konkurrere aktivt. Søknadsfrist: 25.november

X