go up

 


Svømming


Svømming er en av verdens største idretter. Svømming er i hovedsak en individuell idrett, der formålet er å bevege seg over ulike distanser i vann på kortest mulig tid. Det er flere ulike teknikker som kan nyttes til å forflytte seg i vann, og konkurransesvømming er regulert gjennom et internasjonalt regelverk som bestemmer hvordan dette gjøres. Det konkurreres i følgende disipliner: Medley, Butterfly, Rygg, Bryst og Crawl (fristil), samt stafetter.


 


I medley, består distansen av like lange strekninger med hver av de fire hovedsvømmeartene. En individuell medley består først av butterfly, rygg, bryst og til slutt crawl. En lagmedley har rekkefølgen rygg, bryst, butterfly og crawl. I fristil kan svømmeren selv velge svømmeart og det er færre regler for hvordan teknikken utføres. Crawl svømming er den raskeste svømmearten, deretter kommer butterfly, rygg og bryst. I alle svømmeartene bortsett fra rygg starter svømmerne på startpall. I ryggsvømming starter svømmerne i vann med føttene mot bassengveggen armene hengende i et håndtak på startpallen. Rett før start heiser svømmeren seg delvis opp av vannet og når starten går kaster svømmeren seg bakover og stuper baklengs inn i vannet. Banetauene og ryggflagget markerer når veggen nærmer seg når man svømmer rygg.


 


Konkurranser går på kortbane (25 meter) eller langbane (50meter). I Olympisk svømming konkurreres det på langbane. Konkurransesvømmingen i Norge organiseres i regi av Norges Svømmeforbund (NSF), men de flest konkurranser arrangeres lokalt av svømmeklubbene. En konkurranse deles først inn i øvelser og deretter flere heat. I noen konkurranser avanserer de beste utøverne videre til semifinaler og finaler. Les mer om arrangementsstrukturen i Norge (link).


 


I svømming konkurreres det for det meste over distanser på 50, 100, 200 og 400 meter. De vanligste distansene med tilhørende svømmestil er:



  • Medley: 100 (ved kortbane), 200 og 400 meter.
  • Butterfly: 50, 100 og 200 meter.
  • Rygg: 50, 100 og 200 meter.
  • Bryst 50, 100 og 200 meter.
  • Fri: 50, 100, 200, 400, 800 og 1500 meter

 


En svømmetrening


Ved svømmetrening deler svømmerne seg inn i baner avhengig av nivå. I Norge svømmer man sirkel i hver enkelt bane, med høyrekjøring slik at man beveger seg til venstre side mot hver vending. Svømmetrening består i for det meste av intervalltrening. Hoveddelene av et svømmeprogram består som oftest av oppvarming, teknikk, hovedsett, andresett og utsvømming. Utvikling av teknikk er viktig for utøverens progresjon. Teknikkøvelser kaller man ”drills”. For eksempel kan man fokusere på å bedre armtaket eller beinsparkene ved ulike drills. Konkurransesvømmer svømmer mellom 1000 til 2500 km året, avhengig av treningsbakgrunn, og konkurransedistanse.


X