go up

NIF inviterer til også i 2014 til Olympisk akademi som er en møteplass for unge ledere i idretten. Målet er å fremme idrettens verdier og fokusere på det holdningsskapende arbeidet innen idretten. Konferansen finner sted på Nansenskolen på Lillehammer i perioden 7. – 10. august. Påmeldingsfrist 8. juni. Se her for mer informasjon.

X