go up

Det er fra før satt av 2 milliarder til rentekompensasjonsordningen, silk at det totale beløpet blir 3 milliarder. Pressemelding fra Kunnskapsdepartementet kan du lese her.


 


Det ble også satt av 250 millioner til idrettsanlgg, se pressemelding her.


 


 


 

Regjeringen har i dag lagt fram sin tiltakspakke for å bekjempe virkningene av finanskrisen. Tiltakspakken er på i alt 20 milliarder kroner, og 1 milliard av dette er satt av til opprusting av skole-og svømmeanlegg gjennom rentekompensasjonsordningen.

X