go up

Badeteknisk Forum – www.badeteknisk.no
Tidsskriftet ble etablert i 1986. Badeteknisk Forum utkommer med fire årlige utgaver, og er i dag landets enestebransjedekkende spesialpublikasjon innen prosjektering, bygging, drift og vedlikehold av bade- og svømmeanlegg. Badeteknisk Forums formål er å bygge opp et fagmiljø, og å utvikle fagkunnskap innen svømmehallsbransjen. Fagtidsskriftet presenterer de til enhver tid aktuelle nyheter som finnes i bransjen, og innenfor aktuelle kurs og seminarer.

Landslag for park-, idretts- og friluftsanleggwww.parkogidrett.no
Landslag for park-, idretts- og friluftsanlegg har blant annet kurs som konsentrerer seg om utfordringer knyttet til bad og svømmeanlegg. Eksempler på dette er vannbehandling, renhold, HMS, sikkerhet og ventilasjon. Se også kursoversikten.Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité – anleggssider.
Her kan du lese om NIFs strategi og fremtidige fokus på idrettsanlegg, praktisk planleggingshjelp (husk at NIF tenker generelt, og ikke på svømmehaller spesielt) og andre nyttige tips.

Publikasjoner fra Idrettsavdelingen i Kultur- og Kirkedepartementet
Publikasjoner som er svømmespesifikke:
Kvalitetssikring ved planlegging og bygging av svømmehaller
Red.: Kulturdepartementet: V-0905 B
Utg.: 2001 – 2 sider
Tilstandsrapport for svømmehaller.
Skjema til bruk ved tilstandsanalyse av svømmehaller
Red.: Kulturdepartementet: V-0869 B
Utg.:  – 14 sider
Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.
Red.: Sosial- og helsedepartementet
Utg.: 1996 – 16 sider
Bestilles fra Helsedepartementet: I-0862
Bad og svømmeanlegg – planlegging og bygging
Red.: Kulturdepartementet/Idrettsavdelingen / Universitetsforlaget
Utg.: 1996 – 140 sider
Bestilles hos Statens Forvaltningtjeneste: V-0850

X