go up

NSFs nye Trener 1-kurs inneholder fire deler. De to første delene er selvstudie (e-læring), og de to siste er tradisjonelle kurs med kurslærer.


 


Last ned vår Trener 1-flyer for mer informasjon om kursets oppbygging


 


Mål for Trener 1


Gjøre treneren i stand til å gi en innlæring av grunnleggende tekniske ferdigheter. Utvikle fysiske, psykiske og sosiale egenskaper for utøvere på begynnernivå, og å ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende og trygt miljø.


 


Målgruppe


Aktivitetsledere, instruktører, nåværende og tidligere utøvere, ungdommer, voksne og foreldre med kjennskap til idrett som ønsker å bli trenere for utøvere på begynnernivå. Man kan delta fra det året man fyller 16 år.


 


Oppbygging og kursdatoer


 


DEL 1 – Idrettens fellesemner

Påmelding

Registrering av kompetanse

Idrett uten skader, Idrett for funksjonshemmede, Aldersrelatert trening, Trenerrollen, Barneidrettens verdigrunnlag


Klikk her for å komme til e-læringsportalen

Send kursbeviset for hvert emne til tore@svomming.no
DEL 2 – NSFs Grunnleggende OnlineKurs (GOK)

Påmelding

Registrering av kompetanse

Generelle treneremner, Grenspesifikke emner, Planlegging, Utviklingstrapp, Sikkerhetsforskrifter og alarmplan


Klikk her for å komme til GOK-portalen. Velg gren

Fyll ut skjema etter hvert emne
DEL 3 – NSFs generelle emner

Påmelding

Sted og dato

Organisasjonen NSF, Treningsplanlegging generelt, Grunnleggende ferdigheter i vann, HLR/førstehjelp/livredning, Anatomi/fysiologi/biomekanikk, Trenerrollen i NSF


Klikk her


Sandefjord, 5.-7. april 2013


Oslo, 12.-14. april 2013


Harstad, 19.-21. april 2013


Trondheim, 3.-5. mai 2013


 


Påmelding til Del 4 for våren 2013. Man må ha gjennomført Del 3 før Del 4.


DEL 4 – Grenspesifikk del
Svømming Stup

Oslo, 24.-26. mai 2013


Trondheim, 31. mai – 2. juni 2013


Sandefjord, 31. mai – 2. juni 2013


Harstad, 6.-8. september 2013


TBA

Synkron Vannpolo

TBA

a) BS&TC-delen b) SPC-delen
Ta kontakt med kurslærerne Ta kontakt med kurslærerne


 


Antall timer


Del 1: ca 12 timer selvstudie


Del 2: ca 3 timer selvstudie


Del 3: ca 19 timer kurs, klasserom og basseng


Del 4: svømming ca 20 timer, stup og synkron ca 15 timer, vannpolo ca 60 timer


 


Praksis


Det er obligatorisk praksis på min 45 timer etter alle kursdelene er godkjent.


 


Generell info om den nye Trenerløypa


 


Spørsmål og svar


– Jeg har tatt Begynnerinstruktør og Videregående instruktør. Må jeg ta hele Trener 1-kurset da?


Svar: Nei, frem til sommeren 2013 vil det være mulig å ta Ungdomstrenerkurset slik at man får Trener 1-kompetanse. Etter sommeren 2013 kutter vi ut Ungdomstrenerkurset. Da må man ta hele det nye Trener 1-kurset for å bli Trener 1.


 


– Jeg er Trener 1 fra før. Gjelder dette selv om dere har laget et nytt Trener 1-kurs?


Svar: Ja, det gjelder, forutsatt at du opprettholder autorisasjonen din med å ta årlig livredningsprøve. Hvis det er mange år siden du tok Trener 1, kan du jo vurdere om det ikke er lurt å ta det nye Trener 1-kurset.


 


– Jeg er Trener 1, og trener barn i alderen 8-12 år. Må jeg ta Trener 2 for å lære mer om trening av denne målgruppen?


Svar: Nei, NSF vil i løpet av 2013 tilby Etterutdanningskurs på Trener 1-nivå, nettopp for at man skal kunne utvikle seg som trener for den målgruppen man er trener for. Trener 2-kurset kan du ta når du overtar ansvaret for litt eldre barn/unge.


 


Er det noe annet du lurer på, ta kontakt med Tore de Faveri på tore@svomming.no


 

Det er med glede NSF presenterer et helt nytt Trener 1-kurs for svømming, stup, synkronsvømming og vannpolo. Kurset inneholder alt du trenger for å være trener for barn; undervisningsmetodikk, trenerrollen, teknikker, sikkerhet og livredning, vekst og utvikling, verdier etc. Les videre for å finne kursdatoer og -steder, samt informasjon om innholdet.

X