go up

Det nye overgangsskjemaet innebærer at den nye klubben kun skal fylle ut en A4-side – og sende det til NSF. Det skal fortsatt være underskrift av utøver og en offisiell representant for den nye klubben.

Du kan sende inn skjemaet på følgende måter:

Vanlig post – send rekommandert (poststemplets dato er grunnlag for overgangens begynnelse) til Norges Svømmeforbund, Serviceboks 1 Ullevål Stadion, 0840 Oslo.

Telefaks – sjekk på din faksmaskin at sendingen har gått igjennom til nummer
2102 9671.

E-post – husk at underskrifter skal være med på skjemaet (derfor må skjemaet i så fall være scannet inn) – send til nsf@svomming.no

Uansett hvilken måte man benytter til innsendelse, så må man sjekke når overgangen er godkjent fra.

Overgangene vil bli offentliggjort på internett samt at det blir sendt brev via e-post til utøvers nye og gamle klubb, samt involverte kretser.

Det nye overgangsskjemaet finnes kun som pdf-fil og kan lastes ned fra svomming.no ved å velge «NSF generelt» – «Overganger».Forbundsstyret i NSF har gitt tillatelse til en prøveordning for nytt overgangsskjema.

X