go up

Dopinglista for 2008 endrer seg lite i forhold til 2007-lista. De endringene som blir innført fra 01.01.08 vil ikke i særlig grad få praktiske konsekvenser for utøverne.Her er hovedendringene i dopinglista:

1) Gruppe S1. anabole stoffer: En ny gruppe anabole stoffer blir lagt til, nemlig de såkalte SARM’ene som er en forkortelse for Selektive Androgen Reseptor Modulatorer. SARM’er er stoffer som allerede er under utprøving på pasienter og er stoffer med anabole egenskaper.

2) Gruppe S2. hormoner og relaterte substanser: Insulin blir erstattet av insuliner. Dette skyldes at det har kommet mange ulike insulinanaloger på markedet de siste årene.

3) Gruppe S3. antiøstrogene stoffer skifter navn til ”Hormonantagonister og modulatorer”. Dette gjøres for å favne et bredere spekter av nye stoffer som kan antagonisere og/eller modulere hormonreseptorer. På denne måten får man også implementert en ny gruppe stoffer, nemlig myostatin modulatorer i denne gruppen.

4) Finasterid og Dutasterid (alfa reduktase hemmere) er lagt til gruppen ”forbudte stoffer med særskilte bestemmelser. Det gir mulighet til mildere sanksjoner dersom man skulle bli dømt for bruk av disse stoffene.

5) Intravenøs infusjon er forbudt, men i en akuttmedisinsk situasjon hvor dette anses helt nødvendig å administrere så vil det kreves fritakssøknad innsendt i etterkant av behandlingen (”retroactive” TUE). Endringen for 2008-listen er fra medisinsk til akuttmedisinsk situasjon.

6) Når det gjelder stoffer forbudt innen særskilte idrette (alkohol og betablokker) har det skjedd følgende endringer:a. P1 (alkohol) – boules (CMSB) er fjernet fra listen

b. P2 (betablokkere) – powerboating (UIM) er lagt til listen

For mer utfyllende informasjon om dette, se http://www.antidoping.no/t2.asp?p=39504&x=1&a=213720


 


  


 


 


 


 

Dopinglista inneholder legemidler som selges i Norge og som ikke er tillatt benyttet for utøvere. Dopinglista for 2008 endrer seg lite i forhold til 2007-lista. Antidoping Norge informerer om at de endringene som blir innført fra 01.01.08 ikke i særlig grad vil få praktiske konsekvenser for utøverne. Du finner den til enhver tid oppdaterte lista på Antidoping Norge sine internettsider. Se også våre sider om antidoping.

X