go up

Idrettens egen portal for kurs og utdanning er oppgradert med et nytt kursadministrasjonsverktøy. Her kan du melde deg på kurs, søke i vår kursdatabase og være deltager på kurs som går over internett via vår nettskole. Særforbund og klubber kan også administrere og opprette sine egne kurs.
Les mer på www.idrettskurs.no

X