go up

Etter innspill på Nettverksamlingen på Hamar har vi nå fått laget et elektronisk rapporteringsskjema for kurslærere, dommerinstruktører, hovedinstruktører førstehjelp og skolekontrollører. Fyll ut skjemaet her og rapporteringen er unnagjort! Vi krever altså ikke lenger at dere sender inn kursrapport og evalueringsskjema. Håper denne nye ordningen fører til at rapporteringen øker.

X