go up

I Nyhetsbrev nr 3 fra NFI kan du bl.a. lese om Marie Aune Bardal og Emil Sørheim. Disse to er gode eksempler på at funksjonshemming ikke er til hinder for deltakelse i ulike idrettsaktiviteter.


Konstituert president i NFI, Heidi Anne Birkeland, tar i Presidentens hjørne for seg arbeidet med opprettelsen av et Fleidrettsforbund, bestående av boccia, teppecurling og petanque.


Hele nyhetsbrevet kan du lese her.

X