go up

Fra 01.03.2003 vil kun tiltak som er registert i NAIS før kursstart kunne få Voksenopplæringstilskudd.

For NSF’s kursarrangører vil det si at planlagte intstruktør-/trener-/dommerkurs og svømmeopplæring for voksne må meldes inn til ISF regionalt senest dagen før oppstart.Fra og med 1. februar ble det innført nye VO-satser (Voksenopplæringsmidler):

Kr. 80,- pr time med lærer.

Kr. 50,- pr time uten lærer.

X