go up


1. Konkurransedrakten skal ikke dekke nakken, stoppe ved skuldrene og ikke dekke vristene (stoppe ved anklene). Disse reglene vil gjelde under NM i Kristiansund.2. Utøveren kan bare benytte én svømmedrakt. Dette skal forstås bokstavelig. Det er ikke tillatt å bruke ekstra drakt, badebukse eller bikini av bekvemlighets hensyn uavhengig om dette gir en fordel eller ikke. ”Lure løsninger” finnes ikke. Én betyr én. Det forventes også fra FINA at overdommerne foretar inspeksjoner på at vedtaket overholdes. Dette vil bli praktisert i NM og resultatet av overtredelser er bortvisning eller diskvalifikasjon. Det vil ikke bli ”sett gjennom fingerne” på dette punktet.3. Fristen for godkjennelse av drakter etter de spesifikasjoner som fremgår av vedtaket er satt til 31.03.2009. Dette innebærer at utøverne kan bruke de eksisterende svømmedrakten under NM med noen unntak.
a. Materialet i drakten skal følge kroppsformen
b. Materialet skal ikke skape luftbobler

FINA har opplyst at de draktene som ikke er godkjent etter de nye reglene, vil bli offentliggort så snart som mulig etter 31.03.2009. Det første stevnet på vår terminliste etter 1. april er Palmesprinten den 5. april. Det kan være tvilsomt om FINAs liste er klar til dette tidspunktet. I så fall anser LDU at stevnet kan gjennomføres med de ”gamle” draktene så lenge man ivaretar pkt.ene 1 – 3. Så får vi håpe at listen foreligger til de neste stevnene 18. april.

Dersom FINA foretar ytterligere presiseringer eventuelt fortolkninger vil dette umiddelbart bli offentliggjort på NSFs hjemmeside.

De nye reglene har ingen betydning for NSFs vedtak om ”Aldersgrense for bruk av heldrakt innen svømming”.

NB! Bruk av ekstra drakt, badebukse eller bikini under NM og i senere konkurranser vil medføre bortvisning eller diskvalifikasjon.


 


Ved behov for eventuelle avklaringer/spørsmål, send mail til Bjørn Gran, leder i LDU.


 


  


 


Hele Dubai Charter fra FINA kan du se i denne artikkelen.


 


 


 


 

Lov- og dommerutvalget (LDU) i NSF har behandlet FINAs vedtak om bruk av svømmedrakter i møte den 21. mars. Reglene vil gjelde allerede fra NM kortbane i Kristiansund, så vi ber klubber og utøvere om å merke seg dem. Klikk på “les mer” for å se LDU sine uttalelser.

X