go up


Oversikt over lisensierte utøvere

Man kan gå inn på hver enkelt klubb og se hvem som har betalt lisens for 2006. Ved å trykke på navnet til en bestemt person kommer man rett på rankingen for denne personen. For utøvere født i 1996 blir ikke resultatene lagt i rankingliste.
NSF gjør oppmerksom på at det kan ta litt tid før betaling av lisens er foretatt til oppdatering av listen blir gjort. For å være helt sikker på å få resultatet registrert på medley.no bør man betale en uke før stevnestart.


Oversikt over autoriserte krets- og forbundsdommere i svømming
Dette er den offisielle oversikten over alle dommere i svømming i NSF.
Man kan velge om man vil søke over oversikt pr klubb eller pr krets.
Eventuelle feil og mangler på listene mailes til brit@svomming.no.


Innmelding av stevner til terminlisten 2007
Innmeldingen av stevner vil foregå på samme måte som i 2004 og 2005, det vil si at klubbene melder inn stevnene via internett, men denne gang via medley.no.
Unntaket er Rogaland Svømmekrets som koordinerer sine stevner internt først.
Klubbene kan nå melde inn stevner – siste frist er 10. september 2006.
Kretsene skal fortsatt ha oppgaven med å koordinere stevnene innad i sin krets, og vil kontakte klubber som eventuelt har stevner som kolliderer, og gjør eventuelle andre nødvendige endringer.
Les mer om hva som er nytt med årets ordning her.  


 


 


  


 


 


 


 


 


 

Norges Svømmeforbund har i dag publisert endel nye funksjoner på medley.no: Oversikt over lisensierte i alle NSFs klubber, oversikt over autoriserte krets- og forbundsdommere i svømming, samt innmelding av stevner til terminlisten for 2007. Alle disse valgene finner du under menyen som heter “Annet” i toppmenyen på www.medley.no.

X