go up

Kort sagt vil følgende være gjeldende for masters:
– De regler som gjelder for aktive utøvere vil også gjelde for masters.
– En svømmer kan bare bruke en drakt.
– For menn skal svømmedrakten ikke gå over navlen eller under knærne.
– For kvinner, ikke dekke nakken, gå utover skuldrene eller under knærne.
– Alle svømmedrakter skal være av tekstil materiale.
– Det er ikke tillatt med glidelås eller andre låsesystemer.Se artikkel på svomming.no for ytterligere informasjon.


 


 


 

På FINA-møtet 14.-15. januar 2010 ble det formelt bestemt at masters også internasjonalt må forholde seg til samme draktregler som de aktive svømmerne, med tilbakevirkende kraft til 1. januar 2010.

X