go up

All utdanning er sortert under fire kategorier; Instruktører, Trenere, Klubb og Ledelse, og Dommer.

Instruktørutdanning
Her finner du alle våre instruktørkurs, som Begynnerinstruktør og Videregående instruktør svømming, instruktør svømmeopplæring for funksjonshemmede, Baby/småbarnsinstruktør, instruktør i Vanngymnastikk osv. I tillegg legger vi ut informasjon om seminarer og konferanser som er av interesse for instruktører.
Trenerløypa
Her finner du all informasjon om NSFs Trenerløype; Trener 1, 2, 3 og 4. I tillegg er det informasjon om etterutdanningstiltak, samt andre seminarer og konferanser som er relevante.
Klubbutvikling og lederkurs
Her finner du informasjon om lederutdanning samt klubb/organisasjonsutvikling. Alt om klubbesøk, temakvelder, utviklingsprosesser, lederkurs for ungdom, lederforum osv.
Dommerutdanning
Alle dommerkurs finner du informasjon om her. I tillegg vil det være informasjon om andre seminarer/samlinger som har med dommergjerningen å gjøre.
På siden vil det også være en oversikt over kommende kurs, hentet fra minidrett.no.

Norges Svømmeforbund har gleden av å lansere egen utdanningsweb. Siden gir deg all informasjon om alle utdanningstiltak NSF er ansvarlig for. Siden er tilgjengelig fra menyvalget Utdanning til venstre.

X