go up

Med bakgrunn i endringer i NIFs barneidrettsbestemmelser, og tilbakemeldinger fra klubber og kretser, har forbundsstyret i NSF vedtatt endringer i stevnestrukturen for svømming, gjeldende fra 01.01.2010. Svømmeutvalget i Norges Svømmeforbund informerer om endringene i dette skrivet.
Vi presiserer at endringene gjelder fra 2010.

X